by AnhKetEm

Thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, Luật Apra sẵn sàng đưa ra những ý kiến tư vấn xác đáng cho khách hàng trong nước và quốc tế dựa trên hiểu biết về chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam, tình hình kinh tế – xã hội và các yếu tố ảnh hưởng khác. Chúng tôi hân hạnh được góp một phần công sức của mình vào sự ổn định và phát triển của xã hội.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập các cơ sở giáo dục: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Đại học và Trung tâm ngoại ngữ, tin học, Trung tâm đào tạo nghề, Trung tâm bồi dưỡng văn hóa v..v..;
  • Tư vấn hợp tác giáo dục quốc tế;
  • Soạn thảo/rà soát các quy chế và điều lệ của cơ sở giáo dục;
  • Tư vấn về cơ cấu quản trị và vận hành chuyên môn của cơ sở giáo dục;
  • Tư vấn và tham gia vào việc giải quyết xung đột nội bộ trong việc quản lý, vân hành cơ sở giáo dục (giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc giữa ban quản lý và cổ đông) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước.
0948 49 5885